FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5 op

Osaamistavoitteet

  • Kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteet ja liiketapahtumien kirjaaminen kirjanpitoa säätelevien lainsäädännön ja ohjeiden sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan
  • Arvonlisäverojen ja välittömien verojen huomioon ottaminen kirjanpidossa
  • Osakirjanpitojen hoitaminen
  • Tilinpäätöksen suunnittelun ja laatimisen periaatteet yhtiö- ja kirjanpitolainsäädännön mukaan
  • Kirjanpito-ohjelmiston toimintaperiaatteet

Sisältö

  • Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen sisällön eri yhtiömuodoissa sekä osaa laatia pienen aineiston perusteella kirjanpidon ja tilinpäätöksen taloushallinnon ohjelmistolla
  • Hän osaa myös laatia tilinpäätösasiakirjat
  • Opiskelija ymmärtää yhtiölainsäädännön, verotuksen ja tilinpäätöksen yhteyden