Henkilöstö ja palkkahallinto 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeisten työoikeudellisten säädösten, työehtosopimusjärjestelmän sekä palkanlaskennan perusteet. Opiskelija osaa soveltaa työoikeudellisia normeja ja palkkahallinnon lainsäädäntöä sekä laskea palkkoja yksityisen alan työsuhteissa.

Sisältö

  • Työlainsäädännön ja palkan laskemisen perusteet
  • Työnantajan tilitys-, ilmoitus- ja palkkakirjanpitovelvollisuus