Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina syksyisin ja keväisin. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja voit ilmoittautua opintoihin haluamanasi ajankohtana.

Osaamistavoitteet

  • Muodostat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa,
  • osaat kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä sekä sitä, mihin ne rahaa käyttävät,
  • osaat kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa,
  • osaat kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee,
  • osaat määritellä kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

  • Kauppa ja sen rooli sekä kilpailu Suomessa
  • Kuluttajakäyttäytyminen ja kaupan tarjonta
  • Kaupan toimitusketju
  • Kauppiasyrittäjyys