Kuluttajakäyttäytyminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa valittujen asiakassegmenttien tai markkina-alueiden kuluttajien kuluttajakäyttäytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttavia asioita
  • osaa löytää näiden joukosta mahdollisuuksia uusille tuotteille ja palveluille tai olemassa olevien tuotteiden tai palveluiden kehittämiselle.

Sisältö

  • Kuluttajakäyttäytyminen
  • Kuluttajatyypit
  • Kuluttajan ostopäätöksiin vaikuttavat asiat
  • Trendit ja hiljaiset signaalit
  • Uusien asiakkaiden tunnistaminen
  • Työelämäläheisen projektin työstäminen.