Liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

Opiskelija

 • ymmärtää yritystoiminnan merkityksen alueellaan ja yhteiskunnassa
 • ymmärtää toimivan liikeidean ja kannattavan liiketoiminnan merkityksen yrityksen perustamisessa ja toiminnassa sekä sidosryhmien vaikutukseen yrityksen toiminnassa.
 • ymmärtää mitä on yrityksen strateginen suunnittelu- ja johtaminen, sekä mitkä ovat sen vaikutukset yrityksen menestymiselle
 • osaa keskeisimmän yritystoiminnan käsitteistön
 • perehtyy liiketoimintasuunnitelmaan työkaluna ja yrityksen perustamiseen vaadittaviin asiakirjoihin
 • osaa etsiä lisätietoa opintojakson aihealueista.

Keskeinen sisältö

 • Mitä yritystoiminta on? (liikeidean määrittely, yrityksen perustaminen ja yritystoiminnan organisointi)
 • Mitä yrittäjyys on?
 • Mitä yritystoiminnan keskeinen käsitteistö sisältää?
 • Mitä on yrityksen strateginen suunnittelu?
 • Yrityksen perustaminen
 • Miten liiketoimintasuunnitelmaa voidaan käyttää yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
 • Vastuullisuus yritystoiminnassa