Myyntitaidot 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen myyntityön merkityksen niin palveluiden markkinoinnissa kuin yritysten välisessä kaupankäynnissä.

Sisältö

  • Asiakaslähtöinen myyntityö
  • Myyntikeskustelun rakenne
  • Myynnin johtaminen
  • Henkilökohtainen myyntityö ja NLP
  • Myyntipuheen harjoitus