Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina syksyisin ja keväisin. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja voit ilmoittautua opintoihin haluamanasi ajankohtana.

Osaamistavoitteet

Osaat

  • hyödyntää dokumentteja, tutkimuksia ja raportteja
  • perehdyttää ja varmistaa jatkuvan kehittymisen
  • ohjata osastoprosesseja
  • mitoittaa henkilöstön tehokkuus huomioon ottaen
  • varmistaa lakien noudattamisen ja työturvallisuuden
  • valvoa toiminnan ja tuotteen laatua

Sisältö

  • Kaupan turvallisuus ja riskienhallinta
  • Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
  • Myynnin johtaminen

Edeltävät opinnot

  • Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op.