Ranskan jatko 5 op

Opintojakso toteutetaan keväisin. Opetus on kahtena iltana viikossa. Mukaan voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa ja laajentaa peruskielitaitoaan, mm. menneen ajan ilmaisemista. Hän tuntee erityisesti ranskankielisen maailman elämää, ympäristöä ja kulttuuria ja osaa käyttää sen mukaista kieltä suullisesti mutta myös aiempaa enemmän kirjallisesti. Opiskelija tutustuu työelämään ja -ympäristöihin.

Sisältö

  • turismi: oma asuinalue ja vierailuympäristöt
  • koulutusjärjestelmä ja opiskelu
  • internet, kulttuuritoiminnot, harrastukset
  • elinolot ja hyvinvointi
  • työnhaku, cv
  • vaativampien rakenteiden omaksuminen: imperfekti, futuurit, konditionaali, partisiipit
  • kielen idiomaattiset ilmaukset
  • sähköpostiviestintää liike-elämän yleisimmissä tilanteissa

Lisätietoja