Ranskan perusteet 5 op

Ajankohta 3.10. – 16.12.2022, Ilmoittautuminen päättyy 25.9.2022

Koulutuksen sisältö

  • Ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
  • Henkilötiedot: itsensä ja toisten esittely
  • Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, hinta.
  • Ravintolassa/kahvilassa asioiminen ja pikkuostosten tekeminen
  • Oman opiskelun ja oppimisen pohdintaa.

Ranskan opiskelu aloitetaan aivan alusta, aiempaa osaamista ei tarvita.

Lähitapaamiset 
Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.15 – 17.45
Opetusta ei viikolla 42

Opettaja Sanna Lötjönen

Tavoitteet

Opiskelija

  • osaa ääntää, lukea ja kirjoittaa ranskaa,
  • pystyy soveltamaan suullisesti ja kirjallisesti oppimaansa sanastoa ja rakenteita omassa viestinnässään tutustumis- ja asiointitilanteissa,
  • osaa käyttää ranskan kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä,
  • ymmärtää lyhyitä yksinkertaisia kirjallisia viestejä opintojakson aiheista sekä ydinsisällön selkeistä yksinkertaisista kuulutuksista tai keskusteluista.

.

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Opintojaksolla tehdään kolme sanakoetta, jotka ovat 20 % kokonaisarvosanasta, ja kurssin lopussa kielioppirakenteiden tentti.