Ranskan perusteet 5 op

Opintojakso toteutetaan syksyisin. Opetus on kahtena iltana viikossa. Mukaan voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ääntää, lukee sekä kirjoittaa ranskaa. Hän soveltaa kielitietoa omien viestintätarpeidensa mukaan yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa tutustumis- ja asioimistilanteissa. Hän osaa viestiessään käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä. Opiskelija pohtii omaa kielenoppimistaan ja hän suhtautuu myönteisesti ranskan kielen oppimiseen ja opiskeluun.

Sisältö

  • Ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen.
  • Henkilötietojen kertominen ja kyseleminen: nimet, kansallisuus, ammatti, kielitaito, perhesuhteet, harrastukset, mielipiteet ja mieltymykset.
  • Mennyt tekeminen ja tulevat suunnitelmat.
  • Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, ravintolassa/kahvilassa asioiminen ja ostosten tekeminen, isäntänä/ emäntänä ja vieraana kotivierailulla.
  • Oman opiskelun ja oppimaan oppimisen pohdintaa.

Lisätietoja