Saksan jatko 5 op

Opintojakso järjestetään keväisin iltaopetuksena kaksi kertaa viikossa. Opintojaksolle voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat viestiä saksan kielellä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Osaat sopia tapaamisia ja pystyt laatimaan yksinkertaisia viestejä. Tunnet saksankielisten maiden tapakulttuuria.

Sisältö

Työpäivän arkirutiinit, puhelinfraasit, asuminen, työurasta ja yrityksestä kertominen, ostostilanteet, terveys ja elämäntavat, sää, lomamatka ja nähtävyydet, tien neuvominen.

Edeltävinä opintoina Saksan perusteet 5 op.

Lisätietoja