Saksan perusteet 5 op

Opintojakso järjestetään syksyin iltaopetuksena kaksi kertaa viikossa. Opintojaksolle voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa. Sovellat oppimaasi sanastoa ja rakenteita suullisesti ja kirjallisesti omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asioimistilanteissa. Osaat viestiessään käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä ja tarvittavia rakenteita. Pohdit omaa kielenoppimistasi ja tunnet perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuureista.

Sisältö

Ääntämisen periaatteet, esittelyt, henkilötietojen kysyminen ja niistä kertominen: nimi, kansallisuus, ammatti, opinnot, perhe, harrastukset, kahvilassa/ravintolassa asioiminen, ostosten tekeminen, lukusanat, aakkoset, värit.

Artikkelit, kysymys ja väitelauseet, persoonapronominit, preesens, akkusatiivi, omistuspronominit, modaaliapuverbit, ajan ilmaukset.

Lisätietoja