Saksan perusteet 5 op

Ajankohta 14.9. – 16.12.2022, Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2022

Koulutuksen sisältö

Ääntämisen periaatteet, esittelyt, henkilötietojen kysyminen ja niistä kertominen: nimi, kansallisuus, ammatti, opinnot, perhe, harrastukset, kahvilassa/ravintolassa asioiminen, ostosten tekeminen, lukusanat, aakkoset, värit.

Artikkelit, kysymys- ja väitelauseet, persoonapronominit, preesens, akkusatiivi, omistuspronominit, modaaliapuverbit, ajan ilmaukset.

Itsenäistä opiskelua verkossa, 7-8 verkkotapaamista noin 2-3 viikon välein sovittuna aikana noin klo 17 – 18.30.

Lopputentti Wärtsilä-kampuksella vkot 44-45 ja 50-51
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa

Tentteihin osallistumisen edellytys on Moodle-tehtävien hyväksytty suoritus.
Suulliset näytöt suoritettuna ennen tenttiä.

Opettaja Kaija Sankila

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa,
  • sovellat oppimaasi sanastoa ja rakenteita suullisesti ja kirjallisesti omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asioimistilanteissa,
  • osaat viestiessään käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä ja tarvittavia rakenteita,
  • pohdit omaa kielenoppimistasi ja tunnet perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuureista.

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Oppimateriaali
Netzwerk neu A1.1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. ISBN:978-3-12-607154-3 (esim Ad libris) tai digikirja Netzwerk neu A1.1 – Digitale Ausgabe mit LMS (Kursbuch und Audios/Videos) NP00860715401
Suoraan kustantajan sivuilta: https://www.klett-sprachen.de/netzwerk-neu/r-1/605#reiter=titel
Pedanetin Verkkokielioppi: ohjeet kirjan hankkimiseen kurssin alussa.