Talousmatematiikka 5 op

Osaamistavoitteet

  • ymmärrat matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa
  • osaat mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta

Sisältö

  • prosenttilaskenta, arvonlisävero
  • katetuottolaskenta
  • funktioiden käyttö talouselämässä
  • indeksit sekä rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat tekijät
  • valuutat
  • korkolaskenta
  • jaksolliset suoritukset