Tietojenkäsittelyn työvälineet 5 op

Opiskelija

  • hallitsee työvälineohjelmien perusteiden sekä edistyneen käytön.
  • osaa käyttää työvälineohjelmia ja tuottaa työelämässä tarvittavia monipuolisia ja erilaisia sääntöjä noudattavia dokumentteja, työkirjoja ja esityksiä.
  • osaa auttaa muita työvälineohjelmien käytössä.
  • osaa hyödyntää koulun tietoverkkoa, tietojärjestelmiä sekä sosiaalisen median työvälineitä osana opintojaan.

Keskeinen sisältö

  • Tekstinkäsittelyn perusteet ja edistynyt käyttö.
  • Asiakirjastandardin SFS2487 mukaiset asettelut
  • Taulukkolaskennan perusteet ja edistynyt käyttö.
  • Esitysgrafiikan perusteet ja edistynyt käyttö.
  • Karelia amk:n tietoverkon palvelut sekä tietojärjestelmät
  • Pilvipalvelut ja sosiaalisen median työvälineet