Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina syksyisin ja keväisin. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja voit ilmoittautua opintoihin haluamanasi ajankohtana.

Osaamistavoitteet

Osaat

 • analysoida ja kehittää kaupan osaston toimintaa lukujen perusteella.
 • hyödyntää dokumentteja, tutkimuksia ja raportteja
 • laatia osastotason toimintasuunnitelman
 • suunnitella osaston myynnin ja tuoton rakenteet toiminta-suunnitelman mukaisesti
 • rakentaa kaupan osastotason budjetin annettujen tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti
 • laskea ja tulkita kaupassa käytettävät keskeiset osastotason myynnin, tuottavuuden, tehokkuuden ja kannattavuuden tunnusluvut

Sisältö

 • Osaston tuotot, kustannukset ja tunnusluvut
 • Osaston johtaminen
 • Kaupan tuloksen muodostuminen
 • K-kauppias johtajana ja tuloksentekijänä

Edeltävät opinnot

 • Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
 • Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op