Venäjän jatko 5 op

Opintojakso toteutetaan keväisin. Opetus on iltaisin, kaksi kertaa viikossa. Opintojaksolle voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Opintojakson suoritettuasi

  • selviydyt suullisesti yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä työntekijänä että matkailijana
  • puhuttelet kohteliaasti, kysyt ja kerrot tarpeistasi ja toiveistasi
  • kuvailet lyhyesti palveluita ja tuotteita
  • vastaat asiointitilanteissa yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
  • käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä
  • kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: lyhyen kuvauksen itsestäsi ja harrastuksistasi sekä mieltymyksistäsi, kuvauksen palveluista, ruokalistan, pienen matkaohjelman
  • ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
  • ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista lyhyistä asiointilanteista

Sisältö

Opiskelet ja opit venäjää sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen. Lähiopetustunneilla simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja. Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa opiskeluasi ja oppimistasi.

Edeltävät opinnot Venäjän perusteet 5 op tai vastaavat tiedot.

Lisätietoja