Venäjän perusteet 5 op

Opintojakso järjestetään syksyisin. Opetus on iltaisin ja kaksi kertaa viikossa. Opintojaksolle voidaan ottaa kolme väyläopiskelijaa kerrallaan.

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa (käsin) venäjää
  • selviydyt suullisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tutustumis- ja asiointitilanteissa
  • esittäydyt ja esittelet muita
  • kuvailet yksinkertaisesti omaa taustaasi ja välittömiä tarpeitasi
  • vastaat sinua koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
  • käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä
  • kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: pienen henkilökuvan, kuvauksen päivän toimista, postikortin matkoilta sekä lyhyen kuvauksen liittyen paikkakunnan palveluihin
  • ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
  • ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista kuulutuksista tai lyhyistä vuoropuheluista

Sisältö

Opiskelet ja opit venäjän perusteita sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen. Lähiopetustunneilla harjoittelet itsestä kertomista ja simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja. Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa opiskeluasi ja oppimistasi.

Lisätietoja