Venäjän perusteet 5 op

Ajankohta 14.9. – 16.12.2022, Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2022

Koulutuksen sisältö

Opiskelet ja opit venäjän perusteita sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen.
Lähiopetustunneilla harjoittelet itsestä kertomista ja simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja. Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa opiskeluasi ja oppimistasi.

Viestintätilanteet

 • Henkilötietojen kertominen ja kyseleminen: nimet, kansallisuus, ammatti, ikä, perhe, kielitaito, harrastukset, mielipiteet ja mieltymykset.
 • Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, hinta.
 • Peruspuhelinfraasit
 • Kahvilassa asioiminen ja pikkuostosten tekeminen.
 • Venäläisen viestintäkulttuurin piirteitä: sinuttelu/teitittely, puhuttelu ja nimien käyttö.

Rakenteet

 • venäläiset aakkoset: ääntäminen ja intonaatio,
 • lukeminen ja kirjoittaminen (käsin)
 • substantiivien suku ja adjektiivien sukupäätteet
 • persoonapronominit, possessiivipronominit ja omistusrakenne
 • substantiivien yksikön prepositionaali ja akkusatiivi
 • substantiivien ja adjektiivien yksikön ja monikon nominatiivimuoto
 • adverbit
 • verbin perusmuoto ja preesenstaivutus
 • liikeverbi mennä
 • numerot 1-199
 • ajanilmaisuja: kellonajat (virallinen tapa) ja viikonpäivät

Lähitapaamiet
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.15 – 17.45
Opetusta ei viikolla 42

Opettaja Janne Häyrinen

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Oppimateriaali
Alestalo, M. 2020. Kafe Piter 1 – Venäjää taitotasolle A1. Helsinki: Finn Lectura. Huomaathan, että vain tämä uusin painos käy.
Opettajan laatima ja kokoama Moodle-materiaali.