Verotus 5 op

Osaamistavoitteet

​Opiskelija ymmärtää:

  • liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät verot
  • miten yritystoiminnan tulosta verotetaan
  • liiketoiminnallisten ratkaisujen vaikutuksen verotukseen
  • miten yrityksen talous ja yrityksen omistajan talous verotuksellisesti liittyvät toisiinsa

Opiskelija osaa:

  • laskea verotettavan tuloksen eri yhtiömuodoissa
  • laskea verojen määrän
  • täyttää veroilmoituksen
  • ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • laskea maksettavan, vähennettävän ja tilitettävän arvonlisäveron määrän
  • täyttää arvonlisäveron kuukausiveroilmoituksen

Sisältö

Millainen on Suomen verojärjestelmä? Miten elinkeinoverolaissa säädetään tulojen veronalaisuus ja menojen vähennyskelpoisuus? Miten eri yhtiömuotoja verotetaan? Millainen on Suomen arvonlisäverojärjestelmä? Mitkä ovat arvonlisäverotuksen erityistilanteet?