Yritystalouden perusteet 5 op

Opiskelija ymmärtää

  • Yrityksen talousprosessin vaiheet
  • Talouteen liittyvien termien ja käsitteiden sisällön
  • Taloushallinnon roolin yrityksen toiminnassa
  • Tuloslaskelman ja taseen sisällön

Opiskelija osaa

  • Käyttää talouden termejä oikein
  • Lukea tuloslaskelmaa ja tasetta
  • Hyödyntää taloushallintoa yrityksen päätöksenteon prosessissa

Keskeinen sisältö

  • Yrityksen talousprosessi ja taloushallinnon rooli yritystoiminnan ohjaamisessa
  • Kannattavan liiketoiminnan perusteet
  • Yritystoiminnan taloudelliset velvoitteet