Tietojenkäsittelyn tradenomiväylä

Väyläopinnoilla ja AMK+ -näytöillä saat hyvän tuntuman siitä, millaista opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on. Opintoja voit soveltuvin osin hyödyntää myös Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn opinnoissa. Väyläopinnot alkavat syksyisin ja ne toteutetaan verkkovälitteisesti.

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info ja tutustuminen opintoihin

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info oli tiistaina 7.11.2023. Pääset katsomaan infotallenteen täällä. Täällä myös IT-tradenomin opinnoista kertova pp-esitys.

Infon jälkeen sinun on vielä mahdollista harkita, haluatko ilmoittautua väyläopintoihin. Saadaksesi varmistusta, ovatko it-tradenomin väyläopinnot sinua varten, voit osallistua Karelian Wärtsilän kampuksella järjestettävään tutustumistilaisuuteen tiistaina 12.3. klo 8.30 alkaen. Tapaaminen infopisteen edessä.

Seuraavalla videolla Sanna Kukkasniemi kertoo väyläopinnoista lisää. Katso video.

Ilmoittautuminen syksyn 2024 väyläopintoihin ja opiskelijamäärät

Ilmoittautuminen syksyllä 2024 alkaviin tietojenkäsittelyn tradenomin puolen vuoden / vuoden väyläopintoihin on 17.5. mennessä. Lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajaltasi ja ryhmävalmentajaltasi. Myös ilmoittautuminen tapahtuu oman opon kanssa. Jos ilmoittautujia on enemmän kuin paikkoja, järjestämme karsinnan Riveriassa. Väyläopinnot alkavat syksyllä viikon lähijaksolla, jonka jälkeen ne jatkuvat etäopiskeluna verkossa. Lähipäivinä läsnäolo Kareliassa on pakollinen. Opinnot alkavat 19.8.2024 klo 10.

Puolen vuoden/ vuoden väyläopinnot: 
vuonna 2023 oli käytettävissä 2 paikkaa, vuoden 2024 osalta paikkamäärä julkaistaan täällä keväällä 2024

Karelian tietojenkäsittelyn koulutuksen sisällöt uudistuivat syksyllä 2022. Katso opintojen sisältö.

Opiskelijat suorittavat joko pelkästään syyslukukauden tai kokonaisen ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot. Väyläopiskelijat suorittavat opinnot sekä osin osallistumalla opintoihin että suorittamalla AMK+-näyttöjä.

Väyläopintojen sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Ao. taulukkoon on merkitty sekä vaihtoehtoisia että jo etukäteen sovittuja tutkinnonosia, joihin väyläopinnot voidaan sijoittaa.

Suoritettuaan vähintään 30 op syyslukukauden väyläopinnot opiskelijat voivat hakea erillishaussa Karelia-ammattikorkeakouluun.

Anna-Marian tie väyläopintojen kautta Riveriasta Kareliaan.

IT-TRADENOMIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN IT-TUKIHENKILÖN TAI OHJELMISTOKEHITTÄJÄN OPINTOIHIN

Väyläopintojen tunnustamisesta osaksi ammatillisia opintoja sovitaan henkilökohtaisissa HOKS-keskusteluissa.  Tietojenkäsittelyn tradenomin väyläopinnoissa hankittu osaaminen voidaan tunnustaa seuraaviin tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkinnon osiin:

  • Ohjelmointi, 45 osp
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
  • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp