Tietojenkäsittelyn tradenomiväylä

Väyläopinnoilla ja AMK+ -näytöillä saat hyvän tuntuman siitä, millaista opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on. Opintoja voit soveltuvin osin hyödyntää myös Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn opinnoissa. Väyläopinnot alkavat syksyisin ja ne toteutetaan verkkovälitteisesti.

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info järjestetään seuraavan kerran Riverian Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivien yhteydessä:

 • kulttuurialan tapahtumassa 3.11.2021 klo 12.15
 • Tieto- ja viestintätekniikan tapahtumassa 24.11.2021 klo 12.

Tapahtumien ohjelmat ja liittymislinkit löydät täältä.

Tutustuminen tradenomiopintoihin ja tradenomin väyläopintoihin

Infon jälkeen sinun on vielä mahdollista harkita, haluatko ilmoittautua väyläopintoihin. Saadaksesi varmistusta, ovatko it-tradenomin väyläopinnot sinua varten, voit osallistua Karelian Wärtsilän kampuksella järjestettävään tutustumistilaisuuteen Wärtsilä-talossa tiistaina 15.3.2022 klo 12-13.30. 

Ilmoittautuminen syksyn 2021 väyläopintoihin

Ilmoittautuminen syksyllä 2021 alkaviin tietojenkäsittelyn tradenomin vuoden väyläopintoihin on 30.3.2021 mennessä. Lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajaltasi ja ryhmävalmentajaltasi. Myös ilmoittautuminen tapahtuu oman opon kanssa. Jos ilmoittautujia on enemmän kuin paikkoja, järjestämme karsinnan Riveriassa. Väyläopinnot alkavat syksyllä kolmen päivän lähijaksolla, jonka jälkeen ne jatkuvat etäopiskeluna verkossa. Lähipäivinä läsnäolo Kareliassa on pakollinen.

Vuoden väyläopinnot

Opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot. Väyläopiskelijat suorittavat vuoden opinnot sekä osin osallistumalla opintoihin että suorittamalla AMK+-näyttöjä.

Väyläopintojen sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Ao. taulukkoon on merkitty sekä vaihtoehtoisia että jo etukäteen sovittuja tutkinnonosia, joihin väyläopinnot voidaan sijoittaa.

Suoritettuaan vähintään 55 op väyläopinnot opiskelijat voivat hakea erillishaussa Karelia-ammattikorkeakouluun ja jatkaa suoraan toisen vuoden opintoihin.

> Katso suoritettavat opinnot

Miten väyläopiskelijan opintopolku voi rakentua – HOKS-vaihtoehtoja:

1. Väyläopiskelija tekee 30 op (ensimmäisen lukukauden opinnot) syksyllä ja valmistuu viimeistään joulukuussa Riveriasta
Erillishaku marraskuussa Kareliaan
⦁ Aloittaa Kareliassa tutkinto-opiskelijana tammikuussa

2. Tekee 30 op (ensimmäisen lukukauden opinnot) syksyllä ja valmistuu viimeistään kesällä Riveriasta
⦁ Valmistumisen jälkeinen syyslukukausi armeijassa tai töissä
Erillishaku Kareliaan joko seuraavana keväänä (tämä sopii armeijaan kesällä lähteville, tällöin armeijan aika eli syyslukukausi ollaan poissaolevana Kareliasta) tai syksyllä (töissä olevat)
⦁ Tutkinto-opinnot alkavat Kareliassa tammikuussa

3. Tekee vuoden väylän (60-55 op) ja valmistuu keväällä tai kesällä Riveriasta
Erillishaku keväällä Kareliaan
⦁ Tutkinto-opinnot alkavat Kareliassa syksyllä toisen lukuvuoden opinnoilla

4. Tekee yksittäisiä opintojaksoja joko opiskellen tai amk+-näyttöinä ja kokoaa niistä Korkeakouluopinnot -tutkinnon osan (5-15 osp) ammatillisiin valinnaisiin opintoihinsa.

IT-TRADENOMIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN IT-TUKIHENKILÖN TAI OHJELMISTOKEHITTÄJÄN OPINTOIHIN

Väyläopintojen tunnustamisesta osaksi ammatillisia opintoja sovitaan henkilökohtaisissa HOKS-keskusteluissa.  Tietojenkäsittelyn tradenomin väyläopinnoissa hankittu osaaminen voidaan tunnustaa seuraaviin tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkinnon osiin:

 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp

Väyläopinnot ovat osa Karelian tradenomin (AMK), tietojenkäsittelyopintoja:

SYKSYN VÄYLÄOPINNOT

Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Logiikka 3 op
Tietokonejärjestelmät * 5 op
Ammatillinen kasvu 1 2 op
Kehitysympäristöt 3 op
Ohjelmoinnin perusteet * 5 op
Olio-ohjelmointi * 5 op
Johdatus tietojenkäsittelyalaan * 5 op

KEVÄÄN VÄYLÄOPINNOT

Testausmenetelmät 2 op
English Communication Skills 3 op
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia * 5 op
Ohjelmistotuotanto I * 5 op
ICT –liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op
Käyttöliittymäohjelmointi * 5 op
Tiedonhallinta ja SQL * 5 op
*-merkityt opinnot sisältyvät UEF/ISAT ICT –koulutuspolkuun, tietojenkäsittelyn kandidaattiopinnot eli järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan insinöörin koulutuksen kanssa

Yksittäiset opintojaksot

Kaikkien ohjelmointikurssien kieli on Java ja myös näytöt suoritetaan Javalla.

Yksittäiset opintojaksot opintoihin osallistumalla:

AMK+-näyttöinä suoritettavat opinnot

Seuraavat opintojaksot voi suorittaa myös AMK+-näyttöinä. Näyttö annetaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Näet tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmasta. Ilmoittaudu AMK+-näyttöön väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa.

 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmointi 5 op

  Käyttöliittymäohjelmointi 5 op

 • Ilmoittautuminen AMK+-näyttöön 30.3.2022 mennessä. Näyttönä toimii sama harjoitustyö, jonka tikon opiskelijat tekevät. Näytön palauttaminen 15.5. mennessä. 
 • Tiedonhallinta ja SQL 5 op
  Ilmoittautuminen AMK+-näyttöön 15.12.2021 mennessä. Näyttönä sama harjoitustyö, jonka tikon opiskelijat tekevät. Näytön palauttaminen helmikuun 2022 loppuun mennessä.