Tietojenkäsittelyn tradenomiväylä

Väyläopinnoilla ja AMK+ -näytöillä saat hyvän tuntuman siitä, millaista opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on. Opintoja voit soveltuvin osin hyödyntää myös Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn opinnoissa. Väyläopinnot alkavat syksyisin ja ne toteutetaan verkkovälitteisesti.

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info ja tutustuminen opintoihin

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2023. Viime syksyn ohjelman löydät täältä.

Infon jälkeen sinun on vielä mahdollista harkita, haluatko ilmoittautua väyläopintoihin. Saadaksesi varmistusta, ovatko it-tradenomin väyläopinnot sinua varten, voit osallistua Karelian Wärtsilän kampuksella järjestettävään tutustumistilaisuuteen keväällä 2023.

Ilmoittautuminen kevään 2022 väyläopintoihin

Ilmoittautuminen keväällä 2022 alkaviin tietojenkäsittelyn tradenomin vuoden väyläopintoihin on 31.3.2022 mennessä. Lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajaltasi ja ryhmävalmentajaltasi. Myös ilmoittautuminen tapahtuu oman opon kanssa. Jos ilmoittautujia on enemmän kuin paikkoja, järjestämme karsinnan Riveriassa. Väyläopinnot alkavat syksyllä kolmen päivän lähijaksolla, jonka jälkeen ne jatkuvat etäopiskeluna verkossa. Lähipäivinä läsnäolo Kareliassa on pakollinen. Kahdeksan paikkaa varattu väyläopiskelijoille.

Väyläopinnot alkavat syksyllä 22.8.2022 alkavalla viikolla.

Puolen vuoden tai vuoden väyläopinnot

Karelian tietojenkäsittelyn koulutuksen sisällöt uudistuvat ja muuttuvat syksyllä 2022. Katso opintojen sisältö.

Opiskelijat suorittavat joko pelkästään syyslukukauden tai kokonaisen ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot. Väyläopiskelijat suorittavat opinnot sekä osin osallistumalla opintoihin että suorittamalla AMK+-näyttöjä.

Väyläopintojen sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Ao. taulukkoon on merkitty sekä vaihtoehtoisia että jo etukäteen sovittuja tutkinnonosia, joihin väyläopinnot voidaan sijoittaa.

Suoritettuaan vähintään 30 op syyslukukauden väyläopinnot opiskelijat voivat hakea erillishaussa Karelia-ammattikorkeakouluun.

IT-TRADENOMIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN IT-TUKIHENKILÖN TAI OHJELMISTOKEHITTÄJÄN OPINTOIHIN

Väyläopintojen tunnustamisesta osaksi ammatillisia opintoja sovitaan henkilökohtaisissa HOKS-keskusteluissa.  Tietojenkäsittelyn tradenomin väyläopinnoissa hankittu osaaminen voidaan tunnustaa seuraaviin tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkinnon osiin:

 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1-25 osp

AMK+-näyttöinä suoritettavat opinnot

Seuraavat opintojaksot voi suorittaa myös AMK+-näyttöinä. Näyttö annetaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Näet tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmasta. Ilmoittaudu AMK+-näyttöön väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa.

 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmointi 5 op
  Käyttöliittymäohjelmointi 5 op
  Tiedonhallinta ja SQL 5 op
 • Ilmoittautuminen AMK+-näyttöön 31.3. mennessä. Näyttönä toimii sama harjoitustyö, jonka tikon opiskelijat tekevät. Näytön palauttaminen 15.5. mennessä.