Ohjelmointi I – Johdatus ohjelmointiin 5 op

Osaamistavoitteet

 • Osaat muodostaa while-toistorakenteen, kun toistojen lukumäärä tiedetään
 • Tiedät, milloin ehtolauseke, jossa on kaksi OR-operaattorilla yhdistettyä ehtoa saa arvon tosi/epätosi
 • Tiedät, milloin ehtolauseke, jossa on kaksi AND-operaattorilla yhdistettyä ehtoa saa arvon tosi/epätosi
 • Osaat muodostaa kahden tai useamman ehdon yhdistetyn ehtolausekkeen ehto- tai toistorakenteeseen
 • Osaat käyttää sisäkkäisiä ehtorakenteita
 • Osaat muodostaa switch-case rakenteen
 • Osaat muodostaa toistorakenteen, kun toistojen lukumäärää ei tiedetä
 • Osaat muodostaa loppuehtoisen toistorakenteen
 • Osaat muodostaa kaksi sisäkkäistä for-toistorakennetta
 • Osaat muodostaa alkiojoukon läpi iteroivan for-toistorakenteen
 • Osaat käsitellä yksiulotteista taulukkoa missä tahansa toistorakenteessa
 • Osaat muodostaa ohjelmarakenteita, joissa on sisäkkäisiä toisto- ja ehtorakenteita
 • Osaat kutsua (valmis)funktiota, kun funktion rajapinta/esittely on tiedossa
 • Tiedät, miten funktio toimii
 • Tiedät, mitä tarkoittaa funktion parametri
 • Tiedät, mitä tarkoittaa funktion paluuarvo
 • Tiedät, mitä tarkoittaa funktion rajapinta
 • Osaat määritellä funktion parametreineen ja paluuarvoineen
 • Osaat kutsua funktiota
 • Tunnistat funktion parametrimuuttujan nimen ja tyypin
 • Osaat välittää funktiolle parametreja
 • Tunnistat funktion paluuarvon tietotyypin
 • Osaat ottaa talteen funktion paluuarvon
 • Osaat käsitellä funktion parametrien arvoja funktiossa
 • Osaat palauttaa arvon funktiosta
 • Ymmärrät parametrien ja paluuarvojen tietotyyppien vastaavuuden kutsuttaessa funktiota
 • Osaat luoda tekstitiedostoja
 • Osaat lukea tekstitiedostoja
 • Osaat tallentaa tietoa tekstitiedostoon
 • Osaat luoda tarvittavat metodit tekstitiedoston käsittelyyn
 • Osaat etsiä, tunnistaa ja korjata ohjelmointivirheitä.
 • Pystyt perehtymään toisten kirjoittamiin ohjelmiin, osaat tehdä niihin muutoksia sekä testata niitä.
 • Tiedät, mikä on debuggeri
 • Osaat testata ohjelmaasi debuggerin avulla

Sisältö

 • Syöttö ja tulostus
 • Muuttujat
 • Toistorakenteet
 • Valintarakenteet
 • Ehtorakenteet
 • Satunnaisluvut
 • Funktiot (ei rekursiota)
 • Taulukotopinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi

Lisätietoja