Käyttöliittymäohjelmointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmointikielellä yksinkertaisen ohjelman, jossa on graafinen käyttöliittymä.

Sisältö

Keskeiset käyttöliittymäkomponentit, tapahtumaohjattu ohjelmointi, tietuetyyppi, tiedon tallentaminen ja lukeminen, virheiden käsittely poikkeuksilla, tiedoston-/tietokannan käsittely.