Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi 5 op

Osaamistavoitteet

 • Osaat selittää eron komentoriviohjelman ja tapahtumaohjatun ohjelman välillä.
 • Osaat muodostaa lomakkeita
 • Osaat käyttää painikekomponenttia
 • Osaat käyttää tekstikenttäkomponenttia
 • Osaat käyttää ohjetekstikomponenttia
 • Osaat kytkeä hiiritapahtumat graafisiin komponentteihin
 • Osaat kytkeä näppäimistötapahtumat graafisiin komponentteihin
 • Osaat käyttää viesti-ikkunaa
 • Osaat määritellä viesti-ikkunaan kuvatekstin
 • Osaat määritellä viesti-ikkunaan painikkeet
 • Osaat määritellä viesti-ikkunaan kuvakkeet
 • Osaat luoda valikkorakenteen
 • Osaat käyttää valintalistakomponenttia
 • Osaat käyttää alasvetovalikkokomponenttia
 • Osaat toteuttaa ajastettuja tapahtumia
 • Osaat suunnitella, ohjelmoida, testata yksinkertaisia tapahtuma-ohjattuja ohjelmia
 • Ymmärrät, miten tekstitiedostosta luettu tieto esitetään käyttäjälle graafisessa käyttöliittymässä
 • Ymmärrät, miten graafisessa käyttöliittymässä oleva tieto tallennetaan tekstitiedostoon
 • Osaat käyttää tietuetta rakenteisen tiedon esittämiseen graafisesti
 • Osaat käyttää tietuetta rakenteisen tiedon käsittelyyn
 • Osaat heittää poikkeuksen
 • Osaat käsitellä poikkeuksen
 • Ymmärrät poikkeusten käsittelyssä käytettävän kokeilulohkon

Sisältö

 • Käyttöliittymäkomponentit
 • Tapahtumaohjattu ohjelmointi
 • Graafisen ohjelman harjoitustyö
 • Tietuetyyppi
 • Tiedon tallentaminen ja lukeminen
 • Virheiden käsittely poikkeuksilla
 • Tiedostonkäsittely

Lisätietoja