Opiskelutaidot 1 op

Opinnot toteutetaan 5.9.-16.12.2022  nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa. Ilmoittautuminen päättyy 20.11.2022 mennessä.

Koulutuksen sisältö

  • Omat vahvuudet oppijana ja aikuisopiskelijana – mitä oppiminen on 
  • Motivaatio, itseohjautuvuus ja ajanhallinta opiskelussa 
  • Opiskelua auttavat työkalut ja keinot  
  • Miten verkossa opiskellaan  
  • Yhteisölliset opiskelumenetelmät 
  • Eri tehtävätyypit korkeakouluopinnoissa – Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä reflektio  
  • Kielitaito korkeakouluopinnoissa 

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa ja vahvistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tutustuu eri opiskelutapoihin ja  -menetelmiin korkeakouluopinnoissa. 
Opettaja Hannele Niskanen

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.