Puunhankinnan perusteet 3 op

15.8.-31.12.2022
Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa. Ilmoittautuminen päättyy 6.11.2022

Koulutuksen sisältö

  • Puunhankinnan käsitteet ja termistö
  • Puunkorjuussa sekä kuljetuksessa käytettävät koneet ja laitteet
  • Puunkorjuumenetelmät kasvatus- ja uudistushakkuilla
  • Puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • Metsäteollisuuden puunhankinta Suomessa

Opettaja Jyry Eronen

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Tavoitteet

Opiskelija 

  • tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston, 
  • tuntee myös puuhankinnan käytännön toteutuksen sekä puunkorjuun suunnittelun perusteet, 
  • ymmärtää puunhankinnan kokonaisuuden osana metsäsektoria.

Toteutuksen tarkemmat tiedot

3 op = noin 80 h opiskelijan työtä
Arviointi kurssilla tehtävän esseen perusteella.

Arviointiasteikko
Hyväksytty – Hylätty