Sosiaali- ja terveysalan kesäopinnot

Ilmoittaudu kesäopintoihin viimeistään 15.5.2022 väyläopintojen lomakkeella. Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa 1 op

Ajankohta 1.6. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
 • Kurkistus etikkaan
 • Digitalisaatio ja etiikka
 • Käytännön näkökulmia
 • Lopputesti

Kokonaisuuteen kuuluu neljä osiota, jotka käsittelevät etiikkaa ja digitalisaatiota sosiaali- ja terveysalalla. Viimeinen osio on lopputesti, jossa testataan osaamistasi eri osioista. Kokonaisuuden laajuus on mitoitettu noin yhden opintopisteen laajuiseksi (27 h työtä). Kokonaisuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op

Ajankohta 1.6. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
 • Varhaiskasvatuksen keskeiset asiakirjat ja teoriasuuntaukset
 • Leikki ja leikin merkitys
 • Lapsilähtöisyys ja kontekstuaalisuus varhaiskasvatuksessa
 • Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
 • Lapsen havainnointi

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Ajankohta 30.5. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
 • Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät
 • Päihdeongelman syntyyn vaikuttavat tekijät
 • Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset
 • Kunnan vastuut ja velvollisuudet ja lainsäädäntö
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen
 • Itsenäinen opiskelu 135 t, sisältää verkkotentin

Seksuaaliterveyden perusteet 5 op

Ajankohta 30.5. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
 • Seksuaalisuuden peruskäsitteet
 • Seksuaalioikeudet
 • Seksuaalianatomia ja -fysiologia
 • Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus
 • Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa ja erityisen tuen tarpeessa olevilla
 • Seksuaaliset mieltymykset ja fantasiat

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen 5 op

Ajankohta 1.6. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
 • Erityinen tuki
 • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
 • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
 • Erityisen tuen toteutusmuodot

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työaika on 135 h.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Kehittyvä koululainen 5 op

Ajankohta 1.6. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
 • Kouluikäisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu
 • Kouluikäisen motorinen kehittyminen
 • Kouluikäisen seksuaalinen kehittyminen
 • Kouluikäisen tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinoireet
 • Kouluikäisten lihavuus

Minustako fysioterapeutti? 2 op

Ajankohta 1.6. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeutin ammatti on asiantuntijatyötä, jonka eritysosaamisalueisiin kuuluvat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapian menetelmiin kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista- ja fysikaalista terapiaa sekä apuvälinepalveluita.

 • Fysioterapeutin ominaisuudet?
 • Mitä fysioterapeutin koulutus sisältää?
 • Mille aloille voit lisäkouluttautua/erikoistua?
 • Missä voit työskennellä?

Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa 1 op

Ajankohta 1.6. – 31.7.2022

Koulutuksen sisältö
 • Kurkistus etikkaan
 • Digitalisaatio ja etiikka
 • Käytännön näkökulmia
 • Lopputesti

Kokonaisuuteen kuuluu neljä osiota, jotka käsittelevät etiikkaa ja digitalisaatiota sosiaali- ja terveysalalla. Viimeinen osio on lopputesti, jossa testataan osaamistasi eri osioista. Kokonaisuuden laajuus on mitoitettu noin yhden opintopisteen laajuiseksi (27 h työtä). Kokonaisuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.