Soten kesäopintotarjonta julkaistu

Seuraavat verkko-opintoina toteutettavat opintojaksot on mahdollista suorittaa myös kesäopintoina: Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op, Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op, Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op. Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja.

Opintojaksot alkavat 1.6. ja päättyvät 31.7. Viimeinen ilmoittautumispäivä näihin kaikkiin opintoihin on 17.5. Lisätietoa

Soten kesäopintotarjonta julkaistu

Vastaa