Suomi toisena kielenä opinnot keväällä 2024

Kahville! Kielikahvila 1 -opinnossa on avattu uusi toteutus eli mukaan mahtuu. Ilmoittautuminen päättyy 4.2.

Tilaa on lisäksi seuraavissa opinnoissa: Mitäs tänään? Kielikahvila 2, Asiakirjoittajan suomi, Työelämän suomi ja Mediasuomi. ILmoittautumisaika päättyy edeltäviin opintoihin 21.1.2024. Tilaa on myös alkeiskurssilla Finnish for Beginners (ilmoittautuminen päättyy 28.1.).

Suomi toisena kielenä opinnot keväällä 2024

Vastaa