Tiedonhankinnan perusteet 1 op

Ajankohta 5.9. – 16.12.2022. Ilmoittautuminen päättyy 20.11.2022 mennessä.

Koulutuksen sisältö

 • Informaatiolukutaito
 • Tiedonhankintaprosessin vaiheet
 • Tiedonhankinnan suunnittelu ja toteutus
 • Keskeiset tiedonlähteet ja niiden käyttö
 • Tiedon arviointi ja eettinen käyttö
 • Karelia-amk:n kirjaston palvelut ja aineistot

Opinnot toteutetaan itsenäisesti opiskellen Moodle-oppimisympäristössä.

Opintoihin kuuluu tekstimateriaaliin ja videoihin perehtyminen, niihin pohjautuvat tehtävät sekä kirjallisen tiedonhankintasuunnitelman laatiminen.

Opettaja Kaisa Varis

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa tiedonhankintaa,
 • hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä,
 • käyttää Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston palveluja ja aineistoja,
 • käyttää ja arvioida löytämiäsi tiedonlähteitä eettisesti ja kriittisesti.
  .

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Opintojen laajuus on 1 op (27 t opiskelijan työtä) 
Arviointi perustuu opintojakson lopussa palautettavaan tiedonhankintasuunnitelmaan.

Arviointiasteikko
Hyväksytty – Hylätty