Tutkintosäännön muutos Kareliassa

Karelian tutkintosääntö on muuttunut 1.8.2020 ja toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritettavia opintoja on täsmennetty.

Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (haettavan tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot voivat sisältää enintään 5 op valmentavia kieli- ja matematiikan opintoja tai muita Karelian hyväksymiä opintoja, joista sovitaan Karelian opinto-ohjaajan kanssa.

Tutkintosäännön muutos Kareliassa

Vastaa