Valmentavat opinnot Kareliassa

AMK-opintoihin valmentavat opinnot

Valmentavien opintojen infotallenteen löydät täältä:

Kieliopinnot

Työelämässä tarvitaan osaajia, joilla on hyvät kieli- ja viestintätaidot sekä kansainvälisen toiminnan valmiudet.

Kieli- ja viestintäopintoja (suomi, ruotsi ja englanti) sisältyy kaikkiin AMK-tutkintoihin. Kieliopintojen alkaessa oletetaan, että hallitset lukion tai ammatillisen koulutuksen oppimäärät tai että ruotsin taitosi on vähintään  tasolla B1 ja englannin osaamisesi tasolla B2 yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. Voit parantaa lähtötasoasi näillä englannin ja ruotsin kielen valmentavilla opinnoilla.

Kesän 2023 valmentavat kieliopinnot

Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op
English Grammar Refresher 2 op
English Refresher 3 op

 

Matematiikka

Voit kerrata ja opiskella matematiikan perusteita itsenäisinä verkko-opintoina sinulle sopivassa aikataulussa. Ilmoittautuminen päättyy 31.5. mennessä.

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 1 op
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 1 op
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 1 op

Tukea tehokkaaseen opiskeluun

Tunnista ja kehitä omia vahvuuksiasi opiskelijana. 

Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1 op
Opiskelutaidot 1 op Tutustu jo etukäteen kurssimateriaaliin: opiskelutaitojen oppimisympäristö
Tiedonhankinnan perusteet 1 op 

 

Minustako? -opintojaksot

Harkitsetko ammattikorkeakouluopintoja? Tutustu Karelia-ammattikorkeakoulun eri tutkintoihin ja luo mielikuva siitä, millaista opiskelu ja työskentely eri aloilla voi olla.

Minustako sosionomi?
Minustako fysioterapeutti?
Minustako terveydenhoitaja?
Minustako sairaanhoitaja?
Minustako liiketalouden tradenomi?
Minustako energia- ja ympäristötekniikan insinööri?
Minustako metsätalousinsinööri?
Minustako konetekniikan insinööri?