English Refresher 3 op

Opintojaksolla kerrataan englannin kielen rakenteita ja kehitetään viestintätaitoja. Opinnot järjestetään verkko-opintoina  3.10.-16.12.2022 välisenä aikana ja niihin tulee ilmoittautua 25.9. mennessä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 • Koulutuksen sisältö

  • Englannin peruskielioppi- verbien aikamuodot (substantiivin määräinen/epämääräinen muoto, prepositiot, konjunktiot, adjektiivien vertailu)
  • Keskeiset viestintätilanteet
  • Englannin perussanasto

  Opettajat Heidi Vartiainen ja Sanna Lötjönen

  Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.
  Opintojaksolla ei ole opettajajohtoisia oppitunteja.

  Tavoitteet

  • Saat englannin kieliopin perusteet ja perussanaston.
  • Kykenet kirjoittamaan lyhyitä tekstejä englanniksi.
  • Pystyt osallistumaan ammattikorkeakoulun englannin opintojaksoille.