Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3, 3 op

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina 1.10.-31.5.2023 välisenä aikana ja voit suorittaa ne nonstop-periaatteella oman aikataulusi mukaan. Ilmoittaudu opintoihin viimeistään 30.4.2023 mennessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee matematiikan peruslaskutoimitukset ja ymmärtää matemaattista tekstiä.

Sisältö

Osa 1: Peruslaskutoimitukset, murtoluvut, potenssi, neliöjuuri, polynomi.
Osa 2: Yhtälönratkaisu, funktio, suora (1. asteen yhtälö), yhtälöpari, 2. asteen yhtälö.
Osa 3: Prosenttilasku ja geometria.