Boost Your English Skills!

Ajankohta 12.9. – 16.12.2022. Ilmoittautuminen 28.8.2002 mennessä väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella.

Opintojakson lähtötaso on A2. Jos olet suorittanut peruskoulun englannin oppimäärän vähintään arvosanalla 7, olet todennäköisesti silloin saavuttanut kyseisen taitotason.

Koulutuksen sisältö

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden kerrata kielen perusteita A2-tasolla. Sen suoritettuaan opiskelija voi jatkaa kielipolkuaan B1-tasoisella English Refresher -opintojaksolla ja siirtyä siitä sitten ammatillisiin kieliopintoihin.

Opintojaksolla pyritään huomioimaan erityisesti Suomeen muuttaneiden muun kielisten tarpeita. Myös ne Suomessa pohjakoulutetut, jotka hakeutuvat pitkän töissäolon jälkeen amk-koulutukseen hatarilla kielitaustoilla, voivat hyötyä opintojaksosta.

Verkkotapaamiset
Keskiviikkoisin klo 15.30 – 17.00
(Ei viikoilla 40 ja 42)

OpettajaRiitta Hyttinen

Tavoitteet

Suoritettuasi opinnot

  • ymmärrät selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita,
  • ymmärrät helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saat selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä,
  • selviät rutiininomaisissa puhetilanteissa, kuten ostoksilla tai ravintolassa, vaikka ääntämisesi ja puheesi saattaa olla vielä puutteellista,
  • pystyt kirjoittamaan lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista,
  • hallitset peruskieliopin ja tavallisimman perussanaston.

Lisätietoja