Perusmatematiikka

Opintojaksolla kerrataan matematiikan perusteita. Matematiikan perusteiden opiskelu valmentaa sinua tekniikan alan AMK-opintojen pääsykokeisiin ja antaa valmiudet tutkintoon liittyvien matemaattisten opintojen suorittamiseen.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena seuraavan kerran syyslukukaudella 2019.

Opiskelija

 • ymmärtää matematiikan merkityksen opinnoissaan
 • omaksuu matemaattisen ja loogisen ajattelun perusteita
 • oppii mallintamaan matemaattisesti käytännön elämän ilmiöitä
 • ymmärtää matemaattisen kielen merkintätavat ja osaa mallintaa puhekielen lauseita matemaattiseen muotoon
 • tuntee matemaattiset peruslaskentatavat ja osaa käyttää niitä arkielämän ongelmien ratkaisemisessa

Sisältö

 • Matemaattinen notaatio ja niiden käyttö
 • Matemaattinen mallintaminen
 • Murtoluvut ja rationaalilausekkeiden sieventäminen
 • Potenssi ja juurikäsitteet
 • Matemaattisen lausekkeen sieventäminen
 • Yhtälön ratkaiseminen
 • Yhtälöryhmien ratkaiseminen
 • Funktion käsite

Lisätietoja