Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op


Opintojakso järjestetään itsenäisesti suoritettavana verkko-opintona.

Kesäopintojakso toteutetaan 1.6.-31.7.2021 välisenä aikana ja niihin voi ilmoittautua 30.4. mennessä väyläopintojen ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Opiskelija

  • hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita oikein ja hallitsee perussanaston
  • pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Sisältö

  • Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita.