Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op

Opintojakso järjestetään itsenäisesti suoritettavana verkko-opintona. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Kesän opintojakso toteutetaan 12.9.-30.11.2022 välisenä aikana. Ilmoittaudu 11.9.2022. mennessä väyläopintojen ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Opiskelija

 • hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
 • osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita oikein ja hallitsee perussanaston
 • pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Sisältö

 • Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita.
 • Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita.Opiskelija
  • hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin,
  • osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja hallitsee perussanaston,
  • pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

  Vastuuopettaja Merja Öhman

  Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-työtilassa ja opiskelu tapahtuu itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

  Tämä opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta ruotsin kielen opintoihin. Opiskelu edellyttää peruskoulussa ja lukiossa/ammattillisessa oppilaitoksessa suoritettuja ruotsin opintoja.

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Opiskelijan kannattaa aloittaa opintojakson suorittaminen heti, kun opintojakso avautuu ja ajoittaa opintojaksoon käytettävä aika omaan kalenteriin. Opiskelija saa opintojakson aikana palautetta tehdyistä tehtävistä ja tietoa etenemisestään.

Opintojakson tehtävät ovat rakennettu tenttimuotoon, jolloin opiskelija etenee opintojaksolla tentti kerrallaan. Kun opiskelija on saanut viimeisen tentin suoritettua ja antanut opintojaksopalautteen, opintojakso on suoritettu.

 • Lähtötasotesti
 • Oppimisen taidot ja niiden kehittäminen
 • Sanakirjat ja kielioppitermit
 • Hur uttalar jag svenska?
 • Vad heter du? Var bor du?
 • Var bor du?
 • Vad studerar du?
 • Vilka hobbyer har du?
 • Hur går det?
 • Vad ska du göra på sommaren?
 • Opintojaksopalaute