Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op

Opintojakso järjestetään itsenäisesti suoritettavana verkko-opintona.

Syksyn opintojakso toteutetaan 13.9.-30.11.2021 välisenä aikana. Ilmoittaudu 19.9. mennessä väyläopintojen ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Opiskelija

  • hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita oikein ja hallitsee perussanaston
  • pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Sisältö

  • Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita.