Äidinkieli – Jatko-opintoihin valmentava 2 osp

Kurssilla kohennetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjoittamisen taitoja. Kurssi on tarkoitettu jatko-opintoihin pyrkiville, mutta kurssilla voi muutenkin kerrata keskeisten opiskelutekstien kirjoittamista. Kurssilla kehitetään sekä asiatekstin että pohtivan tekstin kirjoittamista ja kerrataan hieman kielenhuoltoa sekä osallistutaan verkkokeskusteluun.

Kurssin sisältö

Asiatekstin kirjoittaminen

  • Kirjoittamisen osiossa harjoittelet korkeakouluopiskelijan perustaitoja:
    lähteiden etsimistä, tekstin avaamista ja referointia sekä oman asiatekstin kirjoittamista. Kurssilla luetaan ja kommentoidaan myös toisten opiskelijoiden tekstejä ja muokataan omaa tekstiä saatujen kommenttien perusteella.

Eri ammattialojen kielenhuoltoa

  • Kielenhuollon osiossa kertaat oman alan käsitteistöä ja oikeinkirjoitusta. Voit valita sosiaali- ja terveysalan, tekniikan tai liiketalouden alan tehtäviä.