Matematiikka – Matematiikkaa jatko-opintoihin 2 osp

Opiskelija syventää jatko-opintojen matematiikan kannalta keskeiset asiat.

Sisältö

  • Peruslaskutoimitukset ja algebra
  • Yhtälöt ja funktiot
  • Ongelmanratkaisu
  • Alakohtaiset ongelmat
  • Pääsykokeiden vaatimukset

Arviointi

Osa-alueiden osissa arviointi toteutetaan niin, että opiskelija osoittaa hallitsevansa mahdollisimman laajasti osa-alueen kokonaisuuden, vaikka asiat on opeteltu pienempinä osina. Pienempien osien arviointi on oppimisen arviointia, josta opiskelijalle annetaan suullista ja kirjallista palautetta.
​Y-opintojen arviointiasteikko 1-3.