Ruotsi – Studera mera – Opiskele lisää 1 osp

Kurssilla kerrataan ruotsin kielen taitoja ja valmentaudutaan korkeakouluopintoihin. Sisältöinä mm. itsestä ja opinnoista kertominen, arkielämän sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, sanajärjestys ja oppimaan oppiminen.

Opiskelija

  • laajentaa osaamistaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.
  • hyödyntää tuotettuja tekstejä ja erilaisia tietolähteitä.
  • käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä
    selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä
  • osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja)
  • osaa hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä
  • hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan.

Arviointi

Numeerinen arviointi T1-K3.
Osa-alueiden osissa arviointi toteutetaan niin, että opiskelija osoittaa hallitsevansa mahdollisimman laajasti osa-alueen kokonaisuuden, vaikka asiat on opeteltu pienempinä osina. Pienempien osien arviointi on oppimisen arviointia, josta opiskelijalle annetaan suullista ja kirjallista palautetta.